தாயின் அன்பை விட உனக்கு வேறு அன்பு தேவைதானா தாயின் அன்பு தாகத்தை தீர்க்கும் ஊற்று தண்ணீர் அல்லவா. என்தாயவளின் நாமத்தை இவ்விடத்தில் பொறிப்பதற்கு நான் பெரிதும் பாக்கியமுடையவனாவேன் வாழவைத்த என் தாய்க்கு வாயார வாழ்த்து கூறுவேன் என்றும் என் அன்பு தாய் ரா.வள்ளியம்மாள் வாழ்க என் அன்பு அம்மா.

மழலை செல்வங்களே உங்களுக்காக


1 வயது மேற்பட்ட குழந்தைகளுக்கு ஒவ்வொரு பொருட்கள்.உணவுகள்.வாகனங்கள்.விலங்குகள்.பறவைகள் என படத்துடன் விளக்கி அது எழுப்பும் சத்தத்தையும் எளிதில் புரியும் வண்ணம் சொல்லித்தந்தால் எளிதில் அவர்கள் அதைப்பற்றி அறிந்துகொள்ளுவார்கள். அவர்களின் அறிவு மேம்படும்.4 எம்.பி.கொள்ளவு கொண்ட இதனை பதிவிறக்கம் செய்ய இங்கே கிளிக் செய்யவும்.பதிவிறக்கம் செய்து ்இன்ஸ்டால் செய்ததும் உங்களுக்கு கீழ்கண்ட விண்டோ ஓப்பன் ஆகும்.
இதில் விதவிதமான படங்கள் உள்ளது.ஒலி எழுப்பக்கூடிய பொருட்களின் ஒலிகளும்இதில் இணைக்கப்பட்டுள்ளது. நீங்கள் ஒவ்வாரு பொருளாக கிளிக் செய்ய உங்களுக்கு அதன் ஒலி கேட்கும்.ஆடு கத்துவது.கார் ஒடுவது.பறவைகள் ஒலி.சிங்கம் கர்ஜனை என விதவிதமாக உள்ளது. இதில் உள்ள வற்றை தவிர நாமே சொந்தமாக படங்களையும் ஒலிகளையும் சேர்க்கலாம். அதற்கு நீங்கள் இந்த சாப்ட்வேரை எஙகு இன்ஸ்டால் செய்துள்ளீர்களோ அந்த டிரைவில் உள்ள Programme File -ஐ ஓப்பன்செய்துகொள்ளுங்கள். அதில்உள்ள 100 dof_toddler slides - data sets -sample images and sounds - wpelipart என முறையே திறந்துகொள்ளுங்கள்.
உங்களுக்க கீழ்கண்ட விண்டோ ஓப்பன்ஆகும்.
இதில் .PNG பைலாகஉங்கள் குழந்தையின் படத்தை பெயர்கொடுத்து  சேமித்துக்கொள்ளுங்கள்.அதைப்போலவே இதில் உள்ள Partnersinrhyme என்பதில் குழந்தையின் சிரிப்பு ஒலி , அழுகை ஒலி, பேசும் மழலை மொழி என்பதை .wav பைலாக சேமித்துக்கொள்ளுங்கள்.
இப்பொது மெயின் விண்டோவினை திறந்து கொள்ளுங்கள். அதில் உங்கள் குழந்தையின் பெயரை கிளிக் செய்ய உங்களுக்கு குழந்தையின் படம் ஓப்பன் ஆகும். கூடவே குழந்தையின் மழலை மொழியையும் கேட்கலாம்.படத்தில் குழந்தை `ஹாஜர்......
படத்தை .PNG  ஆக மாற்ற போட்டோஷாப்பில் படத்தை திறந்து கொண்டு அதை சேவ்அஸ் save as கொடுத்து வரு்ம் விண்டோவில் .PNG பைலாக சேமிக்கவும். அதைப்போல குழந்தையின் மழலை மொழியை .wav பைலாக மாற்றிக்கொள்ளுங்கள்.குழந்தையின் அழுகை.சிரிப்பு, பேசுவது என ஒவ்வொன்றையும் தனிதனி படங்களில் சேமிதது அவர்களை கேட்க சொல்லி நாமும் மகிழலாம்.
பயன்படுத்திப்பாரு்ங்கள்.
கருத்துக்களை கூறுங்கள்.

Share |

Get Live Score