தாயின் அன்பை விட உனக்கு வேறு அன்பு தேவைதானா தாயின் அன்பு தாகத்தை தீர்க்கும் ஊற்று தண்ணீர் அல்லவா. என்தாயவளின் நாமத்தை இவ்விடத்தில் பொறிப்பதற்கு நான் பெரிதும் பாக்கியமுடையவனாவேன் வாழவைத்த என் தாய்க்கு வாயார வாழ்த்து கூறுவேன் என்றும் என் அன்பு தாய் ரா.வள்ளியம்மாள் வாழ்க என் அன்பு அம்மா.

3D

அல்லாஹ்வின் சாந்தியும் சமாதானமும் உண்டாகட்டுமாக.

இன்றைய இணையத்தளம் அறிமுகம் பகுதிக்காக உங்களுக்கு அறிமுகம் செய்யப் போகும் இந்த இணையத்தளம் மருத்துவ பீட மாணவர்களுக்கும் வரும் காலங்களில் மருத்துவம் கற்க இருக்கும் மாணவர்களுக்கும் மற்றும் அனைவருக்கும் பயன் உள்ளதாக இருக்கும் என்பதில் எந்த விதமான ஐயமும் இல்லை.

ஒவ்வரு மனித உடலிலும் உள்ள அம்சங்களை அறிய வேண்டும் என்றால் நாம் ஆய்வுகூடம் ( Lap )அல்லது மருத்துவக் கண்காட்சிகளில்தான் ( Medical exhibition ) அறிய வேண்டும் ஆனால் இங்கு எல்லாம் செல்வதற்க்கு நேரம் இல்லை என்பவர்களுக்கு முப்பரிணாம ( 3D ) அடிப்படையில் சகல விளக்கங்களுடனும் மற்றும் உங்களுக்கு விரும்பிய முறையில் மனித உடலில் உள்ள அனைத்து பாகங்களையும் 360 பாகையில் சுற்றி பார்க்கும் வகையில் இந்த இணையத்தளம் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்த இணையதளத்தின் பெயர்தான் Bio Digital Human : Explore the Body in 3D
Share |

Get Live Score