தாயின் அன்பை விட உனக்கு வேறு அன்பு தேவைதானா தாயின் அன்பு தாகத்தை தீர்க்கும் ஊற்று தண்ணீர் அல்லவா. என்தாயவளின் நாமத்தை இவ்விடத்தில் பொறிப்பதற்கு நான் பெரிதும் பாக்கியமுடையவனாவேன் வாழவைத்த என் தாய்க்கு வாயார வாழ்த்து கூறுவேன் என்றும் என் அன்பு தாய் ரா.வள்ளியம்மாள் வாழ்க என் அன்பு அம்மா.

கணிதப்பாடம் (படித்ததில் சுவைத்தது)

குழந்தைகள் முதல் பெரியவர்கள் வரை கணக்கிணை சுலபமாக போட மற்றும் ஒரு சாப்ட்வேர் இது.2 எம்.பி.க்குள் உள்ள இலவச சாப்ட்வேரான இதனை பதிவிறக்கம் செய்ய இங்கு கிளிக் செய்யவும்.
உங்களுக்கு கீழ்கண்ட விண்டோ ஓப்பன் ஆகும்.
இதில் உள்ள Percent Correct கீழே உள்ள ஸ்லைடரை நகர்த்தி நேரத்தை நாம் சுலபமாக செட்செய்திடலாம். ஒவ்வோரு பெருக்கல் கணக்கிற்கும் நாம் விடை காணவேண்டும். இதைப்போலவே கூட்டல். கழித்தல். பெருக்கல். வகுத்தல் கண்க்குகள் உள்ளது. இடது புறம் உங்களுக்கு வரிசையாக பட்டன்கள் இருக்கு்ம்.தேவையானதை தேர்வு செய்துகொள்ளலாம்.
நான் வகுத்த ல் கணக்கினை தேர்வுசெய்துள்ளேன்.கீழே உள்ள விண்டோவினை பாருங்கள்.
 இதில் ஏழாவதாக உள்ள டேபை கிளிக் செய்தால் உங்களுக்கு கீழ்கண்ட விண்டோ ஓப்பன் ஆகு்ம்.
இதில் வட்டத்தினுள் உள்ள தேவையான எண்ணை பயன்படுத்தி இறுதி வட்டத்தில் உள்ள எண்ணிக்கையை வரவழைக்க வேண்டும். இதைப்போலவே இறுதியில் உள்ள Square கிளிக் செய்ய உங்களுக்கு கீழ்கண்ட விண்டோ ஓப்பன் ஆகும்.
இதில் வலது புறம் எண்ணிக்கைகள் கீழே உள்ள எண் ணிக்கைகள் சரியாக வரவேண்டும். பார்க்க சுலபமாக தோன்றினாலு்ம் சற்று கடினமாகவே உள்ளது. வலமிருந்து இடம் வரு்ம் கூட்டுத்தொகை மேலிருந்து வரும் கூட்டுத்தொகை வித்தியாசம் வருகின்றது. சற்று முயற்சித்தால் சரியான விடைவருகின்றது.விளையாடி பாருங்கள்.
முயற்சி திருவினையாக்கும்.
Share |

Get Live Score