தாயின் அன்பை விட உனக்கு வேறு அன்பு தேவைதானா தாயின் அன்பு தாகத்தை தீர்க்கும் ஊற்று தண்ணீர் அல்லவா. என்தாயவளின் நாமத்தை இவ்விடத்தில் பொறிப்பதற்கு நான் பெரிதும் பாக்கியமுடையவனாவேன் வாழவைத்த என் தாய்க்கு வாயார வாழ்த்து கூறுவேன் என்றும் என் அன்பு தாய் ரா.வள்ளியம்மாள் வாழ்க என் அன்பு அம்மா.

கொஞ்சம் முயற்சி செய்வோமே....!


வேர்ட்டில் நாம் ஆங்கில வார்த்தைகளுக்கு சரியான அர்த்தமும்
மாற்றுச்சொல்லும் கண்டு கொள்ளலாம். ஆனால் வேர்ட்டை
திறக்காமலேயே வெளியில் இருந்து ஆங்கில வார்த்தை
களுக்கு சரியான  அர்த்தம் இந்த சாப்ட்வேர்
 மூலம்நாம் எளிதில் அறிந்து கொள்ளலாம். 7.5 எம்.பி.
 கொள்ளளவு கொண்டஇந்த சாப்ட்வேரை டவுண்லோடு
செய்ய இங்கு கிளிக் செய்யவும். நாம் டவுண்லோடு
 செய்து பின்னர் கணிணியில்இன்ஸ்டால் செய்துகொள்ள
வேண்டும். அதை இன்ஸ்டால் செய்யும்சமயம் நமக்கு 
கீழ்கண்ட விண்டோ ஓப்பன் ஆகும்.
இதில் நமக்கு தேவையான தேசத்தின் மொழியை தேர்வு செய்து 
கொள்ளலாம். நான் ஆசியா தேசத்தை தேர்வு செய்துள்ளேன். 
பின்னர்இன்ஸ்டால் செய்யவும். இதை செய்து முடித்ததும்
 உங்களுக்கு இந்தசாப்ட்வேரானது டாக்ஸ்க்பாரில் வந்து
 அமர்நது கொள்ளும்.
இதில் உள்ள வேர்ட் வேப் கிளிக் செய்தவுடன் உங்களுக்கு
 கீழ்கண்டவிண்டோ ஓப்பன் ஆகும். 
இதில் நமக்கு அர்த்தம் தேவைபடும் வார்த்தையை
 Lookup in என்கின்றகட்டத்தில் தட்டச்சு செய்து Search
கொடுக்கவும். நான் Verify என்கின்றவார்த்தையை தட்டச்சு
 செய்துள்ளேன். கீழே உள்ள படத்தை பாருங்கள்.
இந்த வார்த்தைக்கு Nearest வார்த்தைகள்  நமக்கு கிடைக்கும்.
 அதேசமயம் நமக்கு அதன் சரியான அர்த்தமும் கிடைக்கும்.
 மேலும் கீழே உள்ளSynonyms  கிடைக்கும்.
 இதில் உள்ள இதர Tab-களையும் பாருங்கள்.
The related word tabs show the following types of related 
words when available:
Synonyms
Words which mean the same in some context
e.g. close is a synonym of shut.
Antonyms
Words meaning the opposite in some context
e.g. big is an antonym of little
 See Also
Mostly related word forms and compounds
e.g. cut gives see also cut off, cutter, etc.
 Type of
Shows less specific words.
e.g. a comedy is a type of play
 Types
Shows more specific words.
e.g. flower has daisy as one of its types
 Parts
Shows words for part of an object
e.g. tree is one of the parts of a forest
 Part of
Shows words for a collection or the whole
e.g. bumper is a part of a car
 Similar
Words with meanings that are close
e.g. big is similar to huge


இதில் உள்ள பாண்ட் அளவுகளையும் நாம் மாற்றிக் 
கொள்ளலாம்.கீழே உள்ள படத்தை பாருங்கள்
இதில் உள்ள வார்த்தைக்கு சரியான உச்சரிப்பை கேட்க
இதில் உள்ள ஸ்பீக்கர் பட்டனை கிளிக் செய்தால் உங்களுக்கு
கீழ்கண்ட விண்டோ ஓப்பன் ஆகும். ஓ.கே. கொடுத்தால்
உங்களுக்கு அதன் சரியான உச்சரிப்பு கேட்கும்.
  
இதன் Hot Key கொண்டுவர  Options சென்று Hot Key யை
கிளிக் செய்யவும்.
பயன் படுத்திப் பாருங்கள்.கருத்தினை கூறுங்கள்.
Share |

Get Live Score